Uvjeti prijave

PRAVILA NAGRADNE IGRE “S Exomegom na zimske praznike“

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradnu igru pod nazivom “S EXOMEGOM NA ZIMSKE PRAZNIKE” (dalje:”Nagradna igra“) priređuje i organizira Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb (dalje: “Organizator”).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se provodi u svrhu promocije dermokozmetičke linije proizvoda A-DERMA EXOMEGA, kao i samog Organizatora. Natječaj počinje 17.11. 2017. i trajat će do 17.12.2017, a odvijat će se u svemu sukladno ovim Pravilima. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova Pravila te prava i obaveze koje iz njega proizlaze.

Članak 3: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje ispune ovim Pravilima predviđene uvjete. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), te druge osobe koje su povezane sa provođenjem Natječaja.

Članak 4: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Kako bi sudjelovali u Natječaju te dobili šansu za osvajanje nagrada, svi zainteresirani moraju u razdoblju trajanja natječaja (od 17.11. do 17.12. 2017.) učiniti slijedeće:

1. U ljekarni ili specijaliziranoj prodavaonici kupiti jedan proizvod iz dermokozmetičke linije A-DERMA EXOMEGA,

2. Organizatoru dostaviti kopiju ili fotografiju računa na e-mail adresu: aderma.hr@gmail.com. U obzir će biti uzeti samo računi za kupnju napravljenu u naprijed naznačenom razdoblju, te kopije ili fotografije računa koje omogućavaju jasno identificiranje računa. U mailu je potrebno navesti ime i prezime, adresu za dostavu nagrade (točan naziv ulice i kućnog broja, poštanskog broja, mjesta) i broj mobilnog telefona. U obzir će biti uzete samo one prijave s dostavljenim svim gore navedenim  podacima.

Jedna osoba se za sudjelovanje može prijaviti samo jedanput i može primiti samo jednu nagradu..

Članak 5. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA, DOSTAVLJANJE NAGRADA

Svi sudionici Nagradne igre, koji su na vrijeme ispunili uvjete za sudjelovanje, imat će priliku osvojiti jednu od 5 (pet) nagrada. Žiri Organizatora (tri predstavnika organizatora) odabrat će nagrade nasumičnim odabirom između svih zaprimljenih i važećih prijava. Imena dobitnika glavnih nagrada Organizator će objaviti dana 18.12.2017. godine, na www.a-derma.info/nagradna.

Članak 6: NAGRADE

5  (pet) sudionika, nasumičnim odabirom, bit će nagrađeno jednim koferom Trunki.

Organizator će kontaktirati dobitnike u pismenom obliku u roku od 7 dana od izvalačenja. Nagrade bit će dostavljene dobitnicima u roku od 10 dana od dana objave dobitnika.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu, niti dobitnici mogu zahtijevati nagrade u većim količinama to jest vrijednosti.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga odbije nagradu, ili ga Organizator, iz bilo kojeg razloga ne bude mogao kontaktirati koristeći kontakt podatke poslane od strane sudionika u prijavi, Organizator će imati pravo izabrati drugog dobitnika. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne osobne podatke prilikom prijavljivanja.

ČLANAK 7: OSOBNI PODACI

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionici daju suglasnost Organizatoru da njihove osobne podatke može prikupljati i obrađivati u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade i provođenja Nagradne igre. Osobni podaci sudionika biti će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Sudionici su ovlašteni u svakom trenutku se usprotiviti korištenju osobnih podataka u marketinške svrhe, te zahtijevati da im se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje njihovih osobnih podataka, kao i povući danu suglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje osobnih podataka, te povlačenje dane suglasnosti smatrat će se odustajanjem od sudjelovanja u Nagradnoj igri. Navedena prava sudionici mogu ostvariti slanjem takvog zahtjeva Organizatoru, na e-mail adresu: aderma.hr@gmail.com.

ČLANAK 8: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene internetske stranice Organizatora.